Sunday, June 6, 2010

Kewajipan Menyertai Perjuangan Islam

Banyak orang Islam menyangka bahawa cukup sekadar mempunyai nama sebagai seorang Islam mengucap dua kalimah syahadah untuk menjadi seorang muslim yang diredhoi Allah S.W.T. Anggapan ini tidak benar. Ini kerana untuk menjadi seorang Islam seseorang itu perlu memenuhi syarat-syarat penting yang berkaitan dengan keimanan dan perbuatan yang tertentu berkaitan dengan rukum iman, Islam dan jihad. Pengertian ini dapat kita simpulkan dari Firman Allah S.W.T :-

" Orang-orang arab badawi itu berkata ; kami sudah beriman, namun katakanlah kamu belum beriman, cuma katakanlah kamu baru masuk Islam dan iman belum (benar-benar masuk) dalam hati kamu. Dan (ingatlah) jika kamu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya ( Zahir dan batin) Allah tidak akan mengurangkan sedikitpun dari pahala amalan kamu, kerana sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".
Justify Full
" Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah ;mereka itulah yang benar-benar (pengakuan imannya)."

Ertinya keimanan dan keislaman seseorang itu perlu dibuktikan dengan tekad dan usaha perjuangan yang menunjukkan seseorang itu menjadi hamba Allah yang mendaulatkan agamanya. Islam adalah bukan sekadar beberapa kalimah yang dituturkan tetapi adalah seseuatu iltizam dan kemitmen yang lengkap dan menyeluruh terhadap ajaran Islam. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 208-209 menegaskan :

" Wahai orang-orang yang beriman! masuklah kamu ke dalam agama Islam ( dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan ;sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata". Maka kalau kamu tergelincir ( Dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu ), sesudah datang bukti keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah maha kuasa, lagi maha bijaksana..."

Seorang muslim yang benar ialah orang yang memperjuangkan seluruh dimensi ajaran Islam baik aqidah, syariah, politik (siasah), ekonomi, pendidikan, dan seterusnya.

Orang yang tidak mahu memperjuangkan politik Islam umpamanya, tidak mahu menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan politiknya adalah mereka yang terang-terang mempunyai sikap yang bercanggah dengan perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 38-41 :-

38 - " Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kami, apabila dikatakan kepada kamu: pergilah beramai-ramai berjuang dijalan Allah, kamu merasa kebaratan (suka menikmati kesenangan) di tempat ( masing-masing)? Adalah kamu lebih suka kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? (kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia hanya sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak.

39 - " jika kamu tidak pergi beramai-beramai (untuk berjuang pada jalan Allah membela agamaNya) , Allah akan menyiksa kamu dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya dan Dia akan mengantikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat meggugat Allah sedikitpun. (Ingatlah ) Allah maha kuasa mengatasi segala-galanya."

40- " Mengapa kamu tidak mahu menyokongnya (Nabi Muhammad) padahal Allah sendiri telah menyokongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekkah) mengeluarkanya dari negerinya Mekkah sedang dia salah dari dua (sahabat)semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya ; janganlah engkau berdua cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan rasa tenteram dan damainya kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkanya dengan bantuan tentera (malaikat) yang kamu tidak melihatnya. ( Dalam masa yang sama) Allah jadikan seruan (dasar syirik ) orang-orang kafir itu rendah dan hina. Sebaliknya Allah jadikan dasar perjuanganNya (Islam) mulia dan tinggi Allah maha kuasa lagi maha bijaksana."

41- " Berankatlah kalian beramai-ramai (untuk berjuang dijalan Allah ) samada dalam keadaan ringan (dan mudah bergerak) mahupun dalam keadaan berat (disebabkan berbagai0bagai tanggungjawab) dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kalian di jalan Allah (untuk membela Islam) . Itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui."

Penganut agama Islam adalah mereka yang bersedia berangkat dan keluar berjuang untuk menegakkan cita-cita Islam dalam segala bentuk dimensi yang mungkin. Mereka tidak dihalang oleh kesempitan hidup atau dilalaikan oleh kesenangan kebendaan. Mereka rela berkorban apa sahaja demi Allah dan Rasul. Mereka sedar bahawa jika mereka tidak bersungguh-sungguh berjuang keimanan mereka akan dipersoalkan oleh Allah dan amalan mereka menjadi sia-sia.

Pada zaman RasuluLLah dahulu orang yang enggan berjihad dan enggan berhijrah bersama RasuluLLah dihukum dengan hukuman yang berat.

Allah S.w.T berfirman dalam surah At-Taubah ayat 81-90 :

" Orang -orang (munafik) yang ditinggalkan dibelakang (tidak ikut serta berjuang) mereka merasa seronok disebabkan mereka tinggal di belakang RasuluLLah ( di madinah) dan mereka tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah ; malah mereka (menghasut pula dengan) berkata ; janganlah kalian semua keluar (berperang ) pada musim panas ini. Katakanlah wahai (Muhammad) ." Api neraka jahanam itu lebih jauh panas lagi, kalaulah mereka sedar." " Oleh itu biarlah mereka metawa sedikit (di dunia ini) ; namun mereka akan menangis banyak kelak (di akhirat) sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan."

" Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari mereka (orang-orang munafik itu di madinah), kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar (ikut serta berperang) , maka katakanlah, kamu jangan sekali-kali keluar bersamaku buat selama-lamanya dan kamu tidak sekali-kali memerangi musuh bersama-samaku; justeru kamu dahulu telah rela tinggal duduk diam di belakang (tidak ikut berjuang) pada kali yang pertama, oleh itu duduklah kamu bersama-sama orang-orang yang duduk (di belakang)." "Dan janganlah engkau wahai ( Muhammad) semabahyang seorangpun yang mati dari kalangan mereka itu selama-lamanya dan janganlah engaku pula berdiri (di tepi) kuburnya . Kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik (derhaka)."

" Dan jangan engkau terpesona kepada harta benda dan anak-anak mereka, (kerana) Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengannya di dunia dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir."

" Dan apabila diturunkan satu surah Al-Quran (yang menyuruh mereka) ": berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah kamu bersama dengan RasulNya, "nescaya orang-orang yang kaya di antara mereka meminta izin (berdalih) kepadamu dengan berkata : Biarlah kami tinggal bersama-sama orang yang tinggal ( di belakang tidak turut berperang)."

" Mereka suka ditinggalkan bersama-sama orang yang ditinggalkan (kerana uzur), kerana (dengan sebab itu) hati mereka mati, sehingga mereka tidak dapat memahami apa-apa lagi."

"(Mereka tetap tidak ikut serta ) Tetapi RasuluLLah dan orang-orang yang beriman bersamanya, berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan dan mereka itulah yang berjaya." " Allah telah menyediakan Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, mereka kekal di dalamnya ; yang demikian itu kemenagan yang besar."

" Dan (kemudian) datanglah pula orang-orang yang menyatakan alasan keuzuranya dari orang-orang A'rob, memohon supaya mereka diizinkan (tidak turut beperang) , sedang orang-orang (munafiq di antara mereka) yang mendustakan Allah dan RasulNya, duduk (mendiamkan diri). ( Oleh itu) orang-orang yang kafir diantara mereka, akan dikenakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya."


Golongan mukmin pada zaman dahulu yang telah mengaku beriman, tetapi enggan ikut serta berjuang mendaulat Islam telah dihukum sebagai munafiq dan kufur oleh Allah. Allah melarang Nabi mendoakan mereka dengan berdiri di tepi kubur mereka. Allah melarang Nabi menyembahyangkan jenazahnya. Ini kerana tentulah perbuatan tidak ikut serta berjuang menegakan kedaulatan Islam sebagai suatu dosa besar yang menghapuskan kekuasaan dan kemegahan Islam.

Sebab itu menjadi seorang muslim bermakna kita mesti ikut serta berusaha mengukuhkan gerakan Islam, meramaikan bilangan mereka agar kita berjaya di dunia dan akhirat.

Oleh sebab itu, wahai saudara marilah kita bersama-sama dengan golongan ulama' dan cendiakiawan ikut serta memperjuangkan Islam.

0 comments:

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP