Sunday, November 16, 2008

Menuju Taqwa( Pejuang ) Versi ke 2

Apakah jalan yang menyampaikan kepada kerohanian?

Al-Quranul karim dalam pandangannya yang menyeluruh kepada nirwana semesta ini,manusia dan kehidupanya ini,telah menerangkan kepada kita satu manhaj amali dalam mempersiapkan manusia dari segi roh,pembetukan keimanannya dan pentarbiahan kejiwaanya.

Firman Allah dalam surah Al-Anfal :

" Wahai orang-orang yang beriman!jika kamu bertakwa kepada Allah,nescaya ia akan mengadakan bagi kamu (petunjuk) yang membezakan antara yang benar dan yang salah,dan menghapuskan kesalaha-kesalahan kamu serta mengampunkan (dosa-dosa) kamu.Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar."

(Surah Al-Anfal : 29)

Firman Allah dalam surah Al Hadid :

Wahai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya (Muhammaad)supaya Allah memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan denganya serta diampunkan dosa kamu dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat pengasihani.

(Surah Al Hadid :28)

Dan Firman Allah dalam surah Al Talak :

" Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah ( dengan mengerjakan suruhan dan meniggalkan laranganya)nescaya Allah mengadakan baginya jalan keluar (dari perkara yang menyusahkan) serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangkakannya.

(surah At Tolak :2-3)

Renungi dan perhatikanlah dalam dalam keseluruhan rangkaian ayat-ayat tadi,apakah yang kita dapati?

Kita mendapati bahawa ketakwaan kepada Allah swt adalah merupakan asas gelombang kekuatan,serta asas bagi nur (cahaya) yang menyuluh dan asas bagi pemberian serta sumbangan (pengorbanan)

Dalam pada itu juga dengan ketakwaan kepada Allah swt sahajalah yang membolehkan seseorang mukmin dapat membezakan antara yang "Kurus" dengan yang "Gemuk" ,iaitu dapat membezakan antara yang hak dan batil .

Begitulah dengan ketakwaan kepadanya,Allah menjadikan bagi mereka yang bertakwa satu Nur.Lantaran dengan cahaya tersebut mereka berjalan di kalangan manusia lalu manusia seluruhnya berpandukan dengan nur hidayah ( yang mereka bawa) dan bersinar dengan nur tersebut.

Dengan ketakwaan kepadanya,mereka ( yang bertakwa) mendapat jalan keluar ( dari kesusahan) kepada jalan yang penuh dengan keamanan.Sekalipun mereka di ketika berhadapan dengan maut serta dengan seksaan-seksaan.

sayyid Qutub pernah menyatakan : " Inilah dia bekalan iaitu bekalan persediaan dan kelengkapan di pejalanan.Bekalan ketakwaan yang menghidupkan ,membagkitkan dan menyedakan hati ,membuahkan di dalamnya setinggi-tinggi kesedaran,kewaspadaan dan berhati-hati.Menyediakan baginya sinar cahaya petunjuk yang menyinkap segala rintangan ujian di liku-liku perjalanan yang sejauh memandang.Cahaya petunjuk ini merupakan cahaya yang tidak dikelami dengan sebarang shubahat (kesamaran)serta mendindingi pemikiran yang sempurna dan benar.Kemudiannya,ia adalah yang merupakan bekalan megampun dan memaafkan sebarang kesalahan,bekalan kedamaian yang mencurahkan ketenangan dan kegembiraan,bekalan cita-cita serta impian untuk memenuhi dan mencapai kurniaan Allah yang maha besar di ketika hari yang mana keseluruhan amalan adalah sia-sia,tidak mempunyai sebarang nilaian.Kesemuanya ini adalah merupakan kenyataan :Bahawa hanya ketakwaan kepada Allah sahajalah yang benar wujud dan menjelma di hati,satu petunjuk yang membezakan antara benar dan yang batil yang seterusnya menyigkapkan rintangan dan halangan di pejalanan.begitu juga dengan hakikat-hakikat kepercayaan (aqidah)ini tidak akan dirasai,difahami dan diketahui melainkan kepada mereka yang melaksanakan secara amali."

Dengan hanya megambarkan sifat-sifat di atas ,seseorang yang menikmati kelazatan hakikat ini tidak dapat memindahkanya kepada orang yang tidak menikamatinya.


Tuesday, November 11, 2008

Hati bersih mudah hafaz Al Quran....

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP