Monday, November 9, 2009

Seminar : Penyelesaian

Firman Allah S.w.T: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa yang menyeleweng dikalangan kamu dari agamanya (Islam), nescaya Allah akan mendatangkan suatu golongan dimana Allah mengasihani mereka dan mereka juga mengasihi Allah; mereka bersifat merendah diri terhadap orang-orang yang beriman dan menunjukkan kemuliaan (kehebatan) terhadap orang-orang yang menentang Islam, mereka berjihad pada jalan menegakkan agama Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itu adalah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang Ia menghendaki; dan Allah itu maha luas kurniaNya, lagi maha mengetahui.

Sesungguhnya yang menjadi wali kamu ialah Allah, Rasul Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka sentiasa (patuh) kepada Allah.

Dan sesiapa yang berwalikan Allah dan Rasul Nya serta orang-orang yang beriman (yang begitu sifat-sifatnya) maka sesungguhnya golongan (parti) yang menegakkan agama Allah itu akan mendapat kemenangan.” surah al Maidah ayat ke 54-56

Sebagai renungan buat kita semua.

Bahagian 1


Bahagian 2

0 comments:

  © Blogger template 'Solitude' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP